ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Aktualności

URE podało terminy aukcji OZE dla biogazowni!

2018-09-18


Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje dla odnawialnych źródeł energii, które na chwilę obecną są przeznaczone dla istniejących instalacji.

Terminy aukcji OZE to: 17, 18, 19, 24 i 25 październik 2018 r.

Aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o zasady ustalone w regulaminie aukcji i będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej. Na Platformie tej wytwórcy, którzy mają zamiar przystąpić do aukcji, mogą zakładać indywidualne konta i rejestrować instalacje.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy uzyskali potwierdzenie złożenia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W jednej aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, tylko w sytuacji gdy oferty te dotyczą różnych instalacji OZE, które należą do tego samego wytwórcy i spełniają parametry danej aukcji.

Jeżeli w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty (które spełniają wymagania określone w ustawie OZE), aukcja nie odbędzie się.

Należy pamiętać, że oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika i nie może zostać zmieniona ani wycofana. W związku z czym należy starannie wprowadzać poszczególne wartości do formularza oferty.

Więcej informacji dotyczących aukcji znajdą Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.