ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Zestaw FOS/TAC

OFERUJEMY W SPRZEDAŻY ZESTAW DO POMIARU PARAMETRU FOS/TAC


Nasz
 zestaw do pomiaru FOS/TAC oparty jest na sprawdzonych w  praktyce urządzeniach pomiarowych raz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami laboratoryjnych i akcesoriami umożliwiający zaraz po rozpakowaniu oznaczanie:

 • odczynu pH,
 • temperatury,
 • zawartości lotnych kwasów tłuszczowych (FOS, VFA, LKT),
 • alkaiczności (TAC, ALK, OWN)
 • oraz wyliczenie współczynnika FOS/TAC.


Co to jest FOS, TAC oraz współczynnik FOS/TAC?


FOS  -  
skrót pochodzi z j. niemieckiego i oznacza Flüchtigen Organischen Säuren czyli lotne kwasy organiczne (C2-C6). Są to związki powstające w trakcie II i III fazie procesu fermentacji metanowej. W literaturze anglojęzycznej zamiennikiem skrótu FOS jest VFA czyli volatile fatty acids.

Wartość FOS określa się poprzez miareczkowanie i oznacza sumę wszystkich lotnych kwasów w przeliczeniu na kwas octowy. Najczęściej stosowaną jednostką do jego określenia są mg/l lub g/l.


TAC – 
ten skrót również pochodzi z j. niemieckiego i oznacza Total Alkalischen Carbonaten. TAC określa całkowity nieorganiczny roztwór buforowy węglanu. Wartość parametru TAC również jest określana poprzez miareczkowanie i oznacza sumę wszystkich substancji o charakterze buforującym (czyli chroniącym przed spadkiem pH) zalicza się do nich m.in.  węglany, jony amonowe i fosforany. Wartość TAC wyraża się w postaci węglanu (CaCO3), stosowaną jednostką są mg/l lub g/l.


FOS/TAC – 
jest to parametr charakteryzujący stan równowagi pomiędzy lotnymi kwasami organicznymi (FOS) a substancjami o charakterze buforującym (TAC). Przedstawiany jest jako ułamek dziesiętny, gdzie w mianowniku znajduje się wartość TAC [mg/l] a w liczniku FOS. [mg/l].


FOS/TAC to jeden z najważniejszych parametrów, które należy systematycznie oznaczać i analizować w każdej biogazowani. Powala na wczesne wykrycie niekorzystnych zmian zachodzących w procesie fermentacji (jeszcze przed spadkiem pH) dając operatorowi możliwość podjęcia odpowiednich działań zaradczych chroniących przed załamaniem procesu i poważnymi stratami finansowymi jakie będą wiązały się zatrzymaniem lub ograniczeniem produkcji biogazu.


Dlaczego warto wybrać zestaw FOS/TAC dobrany przez naszych specjalistów z BIO-INDUSTRY?

 1. NIEZAWODNOŚĆ

Zastosowane komponenty zostały sprawdzone i są w praktyce w funkcjonującyh biogazowniach rolniczych!
W ciągu ostatnich 9 lat, wyselekcjonowaliśmy niezawodne urządzenia pomiarowe ich komponenty, które sprawdziły się w trudnych warunkach pracy jakie występują w instalacjach biogazowych.

 1. PROSTOTA DZIAŁANIA

Wykonywanie oznaczeń jest dziecinnie proste. Zapewniamy, że zapoznaniu się z załączoną do zestawu FOS/TAC instrukcją poradzi sobie każda osoba bez specjalistycznej wiedzy na temat obsługi sprzętu laboratoryjnego. W zależności od stopnia zdolności  manualnych  pomiar jednej próbki trwa około 15-20 minut. Jeżeli jednak daj uważasz, że to może być za trudne możemy przyjechać i przeprowadzić odpowiednie szkolenie.

Wszystkie materiały eksploatacyjne (odczynniki chemiczne, elektrody etc.) są ogólnodostępne i łatwe do zamówienia poprzez sklepy internetowe ze sprzętem i odczynnikami laboratoryjnymi. Sprzęt użyty do skomponowania zestawu FOS/TAC pochodzi od sprawdzonych, renomowanych i w większości polskich producentów! W końcu będziesz świadomie oznaczał parametrów FOS, TAC i FOS/TAC oraz widział skąd pochodzą poszczególne wartości.

 1. CENA

Nasz zestaw do pomiaru FOS/TAC pozwala na bieżącą kontrolę przebiegu procesu fermentacji na miejscu w biogazowani. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, ponieważ pozwala na  podjęcie natychmiastowych działania korekcyjnych personelowi (bez czekania na wyniki z laboratorium) w przypadku stwierdzenia pierwszych objawów destabilizacji procesu fermentacji.


STABILNA I WYDAJNA PRODUKCJA BIOGAZU = WYSOKIE I PRZEWIDYWALNE PRZYCHODY DLA INWESTORA

Prowadzenie podstawowych analiz (pH, FOS/TAC) we własnym zakresie jest bardzo ekonomiczne, ponieważ koszt zakupu zestawu FOS/TAC zawraca się już po około 1 miesiącu użytkowania w stosunku do systematycznego wykonywnia tego typu analiz w laboratorium zewnętrznym.


Zakup zestawu naszego FOS/TAC, rekomendujemy również dla biogazowni, które już posiadają automatyczne tritratory (Hach Lange, Pronova  etc.) taki zestaw stanowi świetne uzupełnienie własnego zaplecza laboratoryjnego. Wówczas służyć może do okresowej weryfikacji poprawności działania „automatu” do miareczkowania, oraz pozwala na kontynuację ciągłości analiz i śledzenie trendu FOS/TAC w przypadku awarii lub serwisu automatycznego tritratora.


Co wchodzi w skład zestawu FOS/TAC?

 • biureta Schillinga – 1 szt.
 • zestaw pH metryczny (elektroda do pomiaru ścieków, czujnik temperatury PT 1000, walizka) – 1 szt.
 • mieszadło magnetyczne z dipolem – 1 szt.
 • statyw do elektrody i czujnika temperatury  - 1szt.
 • waga laboratoryjna  – 1 szt.
 • tryskawka – 1 szt.
 • zlewki laboratoryjne - ilość uzależniona od podtrzeb klienta
 • podnośnik laboratoryjny – 1 szt.
 • sitko filtracyjne – 1 szt.
 • lejek  - 1 szt.


Odczynniki i materiały eksploatacyjne:

 • roztwór mianowany kwasu siarkowego – 1 l
 • roztwór buforowy pH 7,00 – 1 l
 • roztwór buforowy pH 4,00 - 1 l
 • woda destylowana – 5 l
 • roztwór nasycony KCL do aktywacji elektrod pH – 250 ml
 • rękawiczki jednorazowe – 1 kpl.
 • okulary ochronne – 1 szt.


Pozostałe materiały:

 • arkusz kalkulacyjny (MS Excel) do obliczenia parametrów: FOS, TAC oraz współczynnika FOS/TAC
 • Instrukcja oznaczania parametru FOS/TAC.
 • Instrukcja jak należy interpretować otrzymane dane na podstawie praktycznego doświadczenia!


Cena: 
Koszt zestawu do oznaczania FOS/TAC jest określany po ustaleniu oczekiwań klienta, co do zakresu dostawy.


Serdecznie zapraszamy do składania zapytań ofertowych.Zestaw FOS/TAC


dsc 0006

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.