ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Kompostownie

Usługi dla Kompostowni


Zatwierdzanie kompostowni przez Inspekcję Weterynaryjną

 • Opracowanie wniosku o zatwierdzenie kompostowni przetwarzającej uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. odpady gastronomiczne) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP.
 • Opracowanie zestawu procedur zgodnie w wymogami rozporządzeń UE nr 1069/2009 r. oraz 142/2011 r. dotyczących kompostowni.
 • Opracowanie programu zwalczania szkodników
 • Pełne wsparcie dla klienta w kontaktach i ustaleniach z Inspekcją Weterynaryjną związanych z procesem zatwierdzenia zakładu.


Dla zatwierdzonych kompostowni oferujemy:

 • Okresowy audyt systemu HACCP - oceniający skuteczność działania całego systemu przez porównanie jego funkcjonowania z przyjętymi założeniami.
 • Aktualizacja istniejącego systemu HACCP oraz procedur powiązanych, które należy wykonać za każdym razem w przypadku zmian w procesie technologicznym.


Przeprowadzenie procedury uznania kompostu przez Ministerstwo Rolnictwa jako 
środka poprawiającego właściwości roślin lub nawozu organicznego.

 • Pobór prób do badań wykonany przez przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
 • Wykonanie wszystkich wymaganym prawem badań: fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do wystąpienia do poszczególnych Instytutów o  wydanie opinii na temat przydatności kompostu jako środka wspomagającego uprawę roślin lub nawozu organicznego.
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej działalność kompostowni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, jeżeli w procesie kompostownia będą wykorzystywane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Opracowanie instrukcji stosowania nawozu.
 • Uzyskanie poszczególnych opinii z Instytutów (zakres do ustalenia z klientem) niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kompostu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Uzyskanie pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu kompostu jako nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.


Kompostownie


00Zdjecie nr 5 usugi dla kompsotowni
00Zdjecie nr 6 realizacje kompostownie
20160630 112050 44 web
20160701 113606 49 web
Zdj. nr 3 na strone gowna + haso o zatwerdzeniu przez Inspekcje Wet.

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.