ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Ochrona środowiska

Usługi w zakresie Ochrony Środowiska


W trakcie planowana inwestycji:

 • Karta informacji przedsięwzięcia.
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko.
 • Inwentaryzacje przyrodnicze.


W trakcie eksploatacji

 • Wnioski o pozwolenia zintegrowane dla przedsiębiorstw z branży rolnej i rolno-spożywczej (biogazownie, fermy chowu trzody chlewnej i drobiu, mieszalnie pasz, ubojnie, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego).
 • Raporty początkowe lub analizy ryzyka dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego (wymóg transpozycji dyrektywy IED 2010/75/UE do prawa ochrony środowiska).
 • Wnioski o pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 • Zgłoszenia emisyjne w trybie art. 152 Prawa ochrony środowiska dla instalacji niewymagających pozwoleń emisyjnych.
 • Pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie gromadzenie odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów.
 • Sporządzanie raportów rocznych do KOBIZE i PRTR.
 • Opracowanie rocznych sprawozdań o ilościach wytwarzanych i przetwarzanych odpadów do Urzędu Marszałkowskiego.
 • Opracowanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu eksploatacji instalacji np. ferm, biogazowni i innych zakładów.
 • Przygotowanie instalacji do kontroli i reprezentacja podmiotu przed Organem kontrolnym WIOŚ.
 • Stała obsługa abonamentowa, w zakres której wchodzi np.: prowadzenie ewidencji odpadów, raportów, prowadzenie monitoringu środowiska wynikającego z decyzji administracyjnych, sprawozdawczości do Organów ochrony środowiska, udział w kontrolach WIOŚ itp.


Ochrona środowiska


1280px Landwirtschaft um Aunkirchen 4 web
2013 06 20 12.34.09 16 web
Obraz1 239 web
PICT0373 376 web

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.