BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Nasz zespół

Monika Ostrowska

Monika Ostrowska


Manager ds. Ochrony Środowiska


Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Szczecinie (mgr inż. ochrony środowiska). Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. jako inspektor ochrony środowiska w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, gdzie była odpowiedzialna za obsługę z zakresu ochrony środowiska siedmiu wewnętrznych zakładów tj. kompostownia w technologii typu DANO, składowisko odpadów, zakład gospodarki odpadami komunalnymi i segregacji u źródła, zakład zieleni, zakład dróg, schronisko dla zwierząt. W latach 2005 - 2007 inspektor ochrony środowiska oraz audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odpowiedzialny miedzy innymi za: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opiniowanie decyzji odpadowych, opiniowanie dokumentacji geologicznych, nadzór schroniska dla zwierząt, utrzymanie technicznego pasa nadmorskiego, likwidacja dzikich składowisk odpadów, tworzenie projektów uchwał tj. utrzymanie porządku i czystości w gminie, program ochrony środowiska, program likwidacji azbestu oraz opracowanie procedur i wdrożenie systemu ISO 2001-9001. Od 2007 r. główny specjalista ochrony środowiska w Goodvalley Agro S.A. (wcześniej Poldanor S.A.) odpowiedzialna za uzyskiwanie i utrzymanie pozwoleń z zakresu ochrony środowiska w tym 16 pozwoleń zintegrowanych oraz kilkudziesięciu różnorodnych pozwoleń tj: na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszeń emisyjnych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Odpowiedzialna również za procesy inwestycyjne, opracowywanie raportów OOŚ dla ferm trzody chlewnej, biogazowni jak również za monitoring z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdawczość tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, PRTR, sprawozdania odpadowe. Z firmą BIO-INDUSTRY współpracuje od 2014 r., wspierając przedsiębiorstwo w zakresie usług w obszarze inwestycyjnym i ochrony środowiska.Wróć
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.