BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Pierwsza pomoc przy destabilizacji fermentacji

Destabilizacja procesu fermentacji metanowej objawia się zmniejszeniem ilości i jakości produkowanego biogazu a w ekstremalnych przypadkach całkowitym zatrzymaniem procesu fermentacji poprzez jego zakwaszenie. Wynika ona zawsze ze zmniejszenia populacji i/lub aktywności bakterii biorących udział w produkcji biogazu a w szczególności metanogenów, które są najbardziej wrażliwe na zmiany środowiska i obecność inhibitorów. Niezależnie od przyczyny rozchwiania procesu (przekarmienie, nadmiar azotu, inhibitory, czynniki fizyczne itd.) najczęściej dochodzi do bardzo dużego wzrostu poziomu lotnych kwasów tłuszczowych (FOS), które mogą przyczynić się do spadku pH masy fermentacyjnej. Jeżeli równowaga pomiędzy substancjami zasadowymi (TAC) a kwasami organicznymi (FOS) będzie się zbliżać od 1 wówczas dochodzi do bardzo szybkiego zakwaszenia masy fermentacyjnej i całkowitego zatrzymania procesu fermentacji powodując bardzo duże straty finansowe.

Pierwszą pomocą w takim przypadku jest poza odpowiednim zdiagnozowaniem przyczyn destabilizacji procesu przez doświadczonego technologa oraz podjęciem działań naprawczych zastosowanie specjalnego preparatu zawierającego mikroelementy. W naszej ofercie znajduje się sprawdzony preparat MiaMethan® SOS przeznaczony do „leczenia” biogazowni w przypadku poważnej destabilizacji procesów biochemicznych.

MiaMethan® SOS dzięki zoptymalizowanemu składowi przyczynia się do przyspieszenia degradacji lotnych kwasów tłuszczowych, stabilizacji pH oraz pośrednio do powrotu populacji bakterii metanowych do optymalnego poziomu. Preparat z powodzeniem sprawdził się w polskich biogazowniach na co posiadamy odpowiednie referencje.

MiaMethan® SOS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.