BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Kompostownie

Zadaniem tego typu obiektów przemysłowych jest przeróbka odpadów za pomocą częściowej humifikacji (procesu rozkładu pierwotnych substancji organicznych przez różne mikroorganizmy) i mineralizacji (procesu rozkładu substancji organicznych do prostych cząstek mineralnych) biomasy. Wszystkie czynności zachodzą w tzw. bioaktorze.

Materiały, które podlegają kompostowaniu to m.in. wszelkie pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstw rolnych i ogrodniczych, zdyskwalifikowane surowce, nieprodukcyjna roślinność oraz inne surowce, resztki i produkty biologicznego pochodzenia.

Świadomość ekologiczna, doświadczenie, a także wiedza to jednak nie wszystko. Przy użyciu technicznie zaawansowanych metod kontrolowany proces rozkładu jest o wiele szybszy niż ten odbywający się w warunkach naturalnych. Przyspieszony rozkład biomasy możliwy jest dzięki optymalnemu środowisku obecnemu podczas przeróbki materiałów. Kompostownie umożliwiają wykorzystanie wszelkiego rodzaju odpadków, tworząc pełnowartościowy, organiczny nawóz.

 

Usługi dla Kompostowni


Zatwierdzanie kompostowni przez Inspekcję Weterynaryjną

 • Opracowanie wniosku o zatwierdzenie kompostowni przetwarzającej uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. odpady gastronomiczne) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP.
 • Opracowanie zestawu procedur zgodnie w wymogami rozporządzeń UE nr 1069/2009 r. oraz 142/2011 r. dotyczących kompostowni.
 • Opracowanie programu zwalczania szkodników
 • Pełne wsparcie dla klienta w kontaktach i ustaleniach z Inspekcją Weterynaryjną związanych z procesem zatwierdzenia zakładu.


Dla zatwierdzonych kompostowni oferujemy:

 • Okresowy audyt systemu HACCP - oceniający skuteczność działania całego systemu przez porównanie jego funkcjonowania z przyjętymi założeniami.
 • Aktualizacja istniejącego systemu HACCP oraz procedur powiązanych, które należy wykonać za każdym razem w przypadku zmian w procesie technologicznym.


Przeprowadzenie procedury uznania kompostu przez Ministerstwo Rolnictwa jako 
środka poprawiającego właściwości roślin lub nawozu organicznego.

 • Pobór prób do badań wykonany przez przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
 • Wykonanie wszystkich wymaganym prawem badań: fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do wystąpienia do poszczególnych Instytutów o  wydanie opinii na temat przydatności kompostu jako środka wspomagającego uprawę roślin lub nawozu organicznego.
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej działalność kompostowni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, jeżeli w procesie kompostownia będą wykorzystywane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Opracowanie instrukcji stosowania nawozu.
 • Uzyskanie poszczególnych opinii z Instytutów (zakres do ustalenia z klientem) niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kompostu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Uzyskanie pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu kompostu jako nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.


Kompostownie


00Zdjecie nr 5 usugi dla kompsotowni
20160630 112050 44 web
20160701 113606 49 web
Zdj. nr 3 na strone gowna + haso o zatwerdzeniu przez Inspekcje Wet.

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.