BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Potencjał metanowy substratów

Wróć do wyboru realizacji

Badanie potencjału metanowego substratów (biogazodochodowść, uzysk biogazu) może dotyczyć pojedynczego substratu lub mieszaniny, która ma trafić do komory fermentacyjnej. Efektem wymieszania substratów może być wzrost lub spadek wydajności produkcji biogazu w stosunku do uzysku biogazu dla pojedynczych substratów, wynikający ze zmiany stosunku C/N, zmiany zawartości makro- i mikroelementów oraz reagowania substratów między sobą.

Potencjał metanowy substratów (BMP – biochemical methane potential) to zaawansowane badanie, które pozwala precyzyjne określić ilość i kinetykę produkcji metanu z danego substratu lub mieszaniny kilku substratów. Na podstawie tego badania poza wartością energetyczną, można oszacować szybkość fermentacji oraz określić optymalny czas retencji (HRT) niezbędny pełnego odfermentowania substratów. Ponadto test BMP umożliwia dobór optymalnych warunków fermentacji metanowej dla pojedynczego lub zestawu surowców. Czas badania wynosi najczęściej 30-40 dni od dostarczania próby do naszego laboratorium.

W jakich sytuacjach rekomendujemy wykonać badania potencjału metanowego substratów?

  • przed przystąpieniem do projektowania i budowy biogazowni w celu doboru odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz wielkości komór fermentacyjnych.
  • dla nowych substratów, których parametry nie są znane i potrzebna jest precyzyjna informacja na temat ich potencjału energetycznego oraz „zachowania” podczas fermentacji.
  • dla odpadów organicznych, które mogą potencjalnie zawierać zanieczyszczania w postaci środków chemicznych (detergenty, śr. dezynfekcyjne i inne). Takie badanie pozwoli poza precyzyjnym określeniem wartości energetycznej danego surowca również na odpowiedź czy nie zawiera substancji hamujących proces fermentacji metanowej.
  • do analiz specyficznej aktywności metanogenicznej (SMA - specific methanogenic activity) danego substratu.
  • prowadzenie analiz potencjału resztkowego gazu (RGP - residual gas potential). Badanie pozwala na określenie stopnia odfermentowania pozostałości fermentacyjnych. Na ich podstawie można stwierdzić czy czas retencji substratów fermentorach jest odpowiedni do pełnego wykorzystania ich wartości energetycznej oraz czy warto rozważyć inwestycje w zakresie odzysku biogazu z zamkniętych zbiorników magazynowych.


W przypadku zainteresowania naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu.


bmp1
Wróć
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.