BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Parametry procesu fermentacji metanowej

Wróć do wyboru realizacji

Badania fizykochemiczne wsadu wprowadzanego do fermentora obejmują oznaczenie:

  • pH,
  • przewodność,
  • temperatura,
  • zawartości suchej masy,
  • suchej masy organicznej,
  • wartości FOS, TAC oraz współczynnika FOS/TAC,
  • azot Kjeldahla,
  • azot amonowy,
  • profilu lotnych kwasów tłuszczowych,
  • mikro i makroelementy.

Analiza poszczególnych parametrów informuje o bieżącym stanie procesu fermentacji. Wartość pH ma znaczący wpływ na aktywność mikroorganizmów przeprowadzających proces fermentacji metanowej. Wartość FOS odnosi się do sumy wszystkich lotnych kwasów organicznych obecnych w próbce, natomiast wartość TAC określa alkaliczną pojemność buforową. Ponadto parametr TAC ma wpływ na stabilność odczynu pH. Współczynnik FOS/TAC określa wielkość obciążenia procesu fermentacji metanowej. Wartość współczynnika FOS/TAC to jeden z najważniejszych parametrów, które należy systematycznie określać w każdej biogazowni, ponieważ pozwala na szybkie wykrycie niekorzystnych zmian w procesie fermentacji.

Badanie profilu i stężenia poszczególnych lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatograficzną jest analizą bardziej precyzyjną niż analiza wskaźnika FOS. Na podstawie uzyskanych wyników można wyliczyć stosunek zawartości poszczególnych lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), który będzie wskazywał na prawidłowy przebieg procesu fermentacji.

Zakłócenia we wskazanych parametrach prowadzą do zahamowania wzrostu bakterii oraz ilości produkowanego metanu.

Uzupełnieniem standardowych analiz jest oznaczanie makro- i mikroelementów, takich jak: P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg.

Oferujemy pakiety badań o różnym zakresie obejmujące analizy: pH, przewodności,  wartości FOS, TAC, współczynnika FOS/TAC, zawartości suchej masy i suchej masy organicznej oraz azot amonowy.

Wyniki analiz wsadu fermentacyjnego wraz z właściwą ich interpretacją dostarczają niezbędnej wiedzy o prawidłowości zmian biochemicznych procesu metanogenezy.

 

masa

 


W przypadku zainteresowania naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu.


IGP0658
Wróć
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.